Vaše dieťa môže byť obeťou aj páchateľom kyberšikany

Kyberšikanu signalizujú aj zmeny v správaní dieťaťa. Čo si treba všímať?

Deti sa hanbia hovoriť o tom, že ich niekto zastrašuje, a často sa chcú so situáciou vyrovnať sami. Ani páchateľ kyberšikany sa „nepochváli“ so svojou aktivitou. Rodičom preto nezostáva nič iné, než svojho potomka pozorne vnímať a všímať si prípadné zmeny správania.

Na začiatok trochu teórie: Kyberšikana je zneužívanie mobilov a internetu na posielanie agresívnych a nenávistných správ, obťažovanie, sledovanie, vydieranie, výsmech a hlavne urážanie a zastrašovanie iných osôb.

Podoby môžu byť rôzne. Môžu to byť posmešné poznámky a „hejty“ pod príspevkami na sociálnych sieťach, zdieľanie nelichotivých či nevhodných fotiek, ale aj vydieranie a krádež identity. Kyberšikana sa môže skrývať aj v uzatvorených četovacích skupinách, ktoré sú založené za účelom robiť si posmech z konkrétneho spolužiaka. Ublížiť sa dá aj vtedy, keď dieťa z nejakej skupiny zámerne vylúčia.

Rozpoznať kyberšikanu nie je ľahké. Rodič na ňu príde väčšinou vtedy, keď sa náhodou alebo zámerne dostane na profil dieťaťa na sociálnych sieťach, do jeho/jej mobilu či mailovej schránky. Prípadne sa nepríjemnú správu dozvie od iného rodiča alebo triednej učiteľky či učiteľa.

Kyberšikanu však často signalizujú aj zmeny v správaní dieťaťa. Čo si treba všímať?

Dieťa môže byť elektronicky šikanované, ak:

 • náhle a bez zjavnej príčiny prestane používať počítač, tablet alebo mobil,
 • je nervózne, neisté alebo smutné pri čítaní e-mailov alebo správ,
 • radšej sa venuje internetu, než by bolo s rodinou alebo kamarátmi,
 • nechce chodiť do školy a medzi ľudí, uzatvára sa do seba, stráca kamarátov a zhoršujú sa mu výsledky v škole,
 • zdá sa byť nahnevané, je plačlivé,
 • je depresívne alebo frustrované po odchode od počítača alebo po tom, ako odloží mobil,
 • uzatvára sa pred rodinou a priateľmi a súčasne popiera, že by sa niečo dialo,
 • vyhýba sa rozhovorom o tom, čo robí pri surfovaní na internete,
 • uniká do sveta fantázie a počítačových hier.

Dieťa môže elektronicky šikanovať, ak:

 • rýchlo odkladá mobil, vypína obrazovku alebo zatvára programy na počítači v momente, keď sa priblížite,
 • je prehnane emotívne pri používaní smartfónu či počítača – ale aj bez neho,
 • surfuje s kamarátmi na internete, prehnane sa smejú, no nechcú prezradiť, na čom,
 • používa niekoľko online účtov alebo adries, ktoré môžu, ale nemusia byť jeho/jej.

Najúčinnejšou prevenciou kyberšikany je rozhovor.

Dieťaťu treba vysvetliť, že slušné a ohľaduplné správanie platí nielen pre skutočný offline svet, ale aj pre virtuálny priestor. Zdôraznite, že zastrašovanie a urážky iných nie sú v poriadku a obetiam môžu spôsobiť traumu. Mnohé deti nevedia, že každá ich aktivita na internete je ľahko vystopovateľná.

Upozornite deti, že telefónne číslo je osobný udaj a nemajú ho dávať hocikomu. Rovnako by nemali zdieľať ani prístupové údaje k svojej mailovej schránke alebo na profil na sociálnej sieti. Pomôžte im nastaviť bezpečné heslo.
Zdôraznite im, že ak sa stretnú so šikanou na internete, môžu sa na vás hocikedy obrátiť.