Odpoveď pre Anabelku

Zdôverte sa 

Ak sa staneme obeťou kyberšikanovania, je dôležité sa niekomu zdôveriť –  rodičom, priateľom či školskému psychológovi. Môžete sa obrátiť aj na linky bezpečia alebo krízové centrá. Dôležité je začať celú situáciu riešiť čo najskôr, pretože agresor väčšinou neprestane so šikanovaním sám od seba a jeho útoky môžu byť čoraz brutálnejšie.