Čo môže urobiť rodič, keď zistí, že jeho dieťa je šikanované?

Zo školských dvorov a ihrísk sa šikanovanie prenieslo aj do online prostredia, kde deti trávia čoraz viac času.

Odborníci v dnešnej dobe otvorene hovoria o epidémii šikany. Nielenže sa posúva nižšie vek, kedy sa u detí stretávame so šikanovaním, ale narástli aj možnosti, ako si deti môžu ubližovať. Zo školských dvorov a ihrísk sa šikanovanie prenieslo aj do online prostredia, kde deti trávia čoraz viac času. Kyberšikanovanie detí a dospievajúcich prebieha najčastejšie na sociálnych sieťach alebo v uzavretých skupinách, kde má nenávistné správanie široké publikum. Deje sa formou ponižovania, ohovárania, výsmechu, vylučovania zo skupiny, zastrašovania či vyhrážania a jeho následky môžu mať mnohé negatívne dopady na psychiku dieťaťa.

Rodičov zväčša prekvapí zistenie, že ich dieťa sa stalo obeťou šikany. Ako je možné, že sa s takýmto trápením deti nezdôveria dospelým ihneď? Dôvodom bývajú silné pocity hanby, viny, bezmocnosti či strachu. Pokiaľ sa šikanované dieťa neprizná k takejto negatívnej skúsenosti v otvorenom rozhovore, kyberšikanu môže prezradiť aj viacero zmien v jeho správaní. Môže to byť napríklad nevysvetliteľná nervozita, problémy s jedením či úzkostlivé správanie.

Ako môže rodič pomôcť dieťaťu, keď ho šikanujú?

Ak je dieťa šikanované prostredníctvom digitálnych technológií, rodič môže zohrať významnú rolu v procese pomoci dieťaťu a má veľkú šancu ubližovanie rýchlo zastaviť.

 1. Ak takáto situácia nastane, v prvom rade si uvedomte, že dieťa potrebuje vašu pomoc a pocit bezpečia. Neobviňujte sa, že ste si nič nevšimli ani nepovzbudzujte dieťa, aby situáciu vyriešilo samo. Hľadajte možnosti, ako situáciu riešiť a ubezpečte dieťa, že ste tu pre neho a že mu pomôžete.
 2. Uistite dieťa, že to, že sa stalo obeťou kyberšikany, nie je jeho chyba. Nikto za žiadnych okolností nemá byť terčom urážok, zosmiešňovania či vydierania. Oceňte odvahu dieťaťa, že vás požiadalo o pomoc a rozhodlo sa tlak agresora ukončiť.
 3. V prvotnom hneve v žiadnom prípade dieťaťu neberte alebo nezakazujte digitálne technológie. Nie sú príčinou toho, prečo bolo dieťa šikanované. Dieťa by mohlo reagovať tak, že sa vám v budúcnosti radšej nezverí.
 4. Zhromaždite si dôkazy. Zistite, ako presne bolo dieťa ohrozované cez digitálne technológie a uchovajte si tieto elektronické dôkazy (správy, fotografie, videá, četové vlákna), ktorými agresor ubližoval dieťaťu.
 5. Kontaktujte poskytovateľa služby (webová stránka, aplikácia, hra či mobilný operátor), kde k šikane dochádzalo. Kyberšikana porušuje zmluvné podmienky poskytovateľov služieb a tí môžu prijať rôzne opatrenia, aby agresorovi obťažovanie znemožnili, prípadne pomohli s odhalením jeho identity.
 6. Oslovte riaditeľa školy a triedneho učiteľa, aby boli s riešením situácie nápomocní. Vo väčšine prípadov sú agresori zo školského prostredia.
 7. V prípade potreby zapojte do riešenia políciu. Kyberšikanovanie je už aj na Slovensku trestným činom, pri ktorom hrozí agresorovi odňatie slobody až do 6 rokov.
 8. Vyhľadajte detského psychológa, ktorý sa s dieťaťom o situácii dôkladne porozpráva. Nápomocný môže byť aj školský psychológ, ktorý situáciu pozná a vie byť dieťaťu flexibilnejšie k dispozícii.
 9. Venujte sa preventívnym opatreniam, ako sa má dieťa správať na internete a komunikovať s rovesníkmi či neznámymi ľuďmi.

Opatrenia, ktoré zastavia pokračovanie kyberšikany

Deti sú síce v práci s technológiami veľmi zručné, no v prípade kyberšikanovania sa ukazuje, že nie vždy si vedia poradiť samy. Pomoc rodiča je v tomto smere veľmi dôležitá a potrebná. Čo môžete urobiť?

 • Zablokujte agresora. Väčšina digitálnych zariadení, sociálnych sietí či komunikačných aplikácií má možnosť zablokovať prichádzajúce hovory, správy, emaily od konkrétnych ľudí. Je dôležité útoky agresora voči dieťaťu zastaviť okamžite.
 • Limitujte neobmedzený prístup k technológiám. Väčšina detí, ktoré dostanú svoje digitálne zariadenia, k nim má neobmedzený prístup. Pokiaľ ste vo vašej rodine nezaviedli žiadne pravidlá používania technológií, je najvyšší čas urobiť tak aspoň teraz. Dajte dočasne počítač, tablet alebo mobil, ktorý dieťa používa, na viditeľné miesto v domácnosti, napr. do obývačky alebo do kuchyne. Obmedzte množstvo času, ktoré môže stráviť dieťa surfovaním na internete alebo online hrami. Budete tak mať viac pod kontrolou, či sa agresor nepokúša dieťaťu ubližovať pod novými identitami.
 • Kontrolujte sociálne siete dieťaťa. Viaceré aplikácie umožňujú rodičom dospievajúcich detí monitorovať nevhodný slovník či fotografie v konte dieťaťa. Takéto softvéry sú dostupné zdarma aj ako platené vo vyšších verziách a dokážu vám poskytnúť dobrý prehľad, ako vaše dieťa trávi čas online.
 • Buďte súčasťou online sveta dieťaťa. Pokiaľ má vaše dieťa účet na sociálnej sieti, staňte sa jeho priateľom, aby ste mohli monitorovať jeho správanie. Vyhnite sa komentovaniu jeho statusov a zasahovaniu do jeho života v online priestore, pokiaľ nejde o niečo kritické.